Goed ventileren van de woning is belangrijk, zeker als het isolatieniveau wordt verbeterd. Minder warmteverlies en binnenkomende koude verlagen uw stookkosten. Maar vocht, fijnstof, geurtjes en kooldioxide (ontstaat bij uitademen!) moeten nog wel afgevoerd kunnen worden.

Gezond ventileren betekent ook dat vervuilde lucht alleen wordt afgevoerd als dit nodig is. En helemaal mooi is het, als de warmte die dan alsnog wordt gezogen, ook weer wordt teruggewonnen en in de woning opnieuw wordt gebruikt.

Duurzame tip 

"Uw huis max. 30 minuten doorluchten voorkomt onnodig warmteverlies"